دکلمه اتاق علیرضا آذر

860
لاشه ی بـاد کرده ای بودم آمد از روبرو ولی نشناخت صورتی را که دوستش می داشت چهره چرخاند و تُف زمین انداخت
Mojtaba_khaxtari 32 دنبال کننده
pixel