دکلمه اتاق علیرضا آذر

865
لاشه ی بـاد کرده ای بودم آمد از روبرو ولی نشناخت صورتی را که دوستش می داشت چهره چرخاند و تُف زمین انداخت
Mojtaba_khaxtari 33 دنبال کننده
pixel