نی‌ماهی: Syngnathus abaster

3,212

نی‌ماهی (Syngnathus abaster )، یا سوزن‌ماهی خزری، یا سوزن‌ماهی سیاه‌نواری، از ماهیان بومی ایران در آب‌های دریای خزر است. ندرتا وارد رودخانه هم می‌شود اما برای تولیدمثل نیازمند رودخانه نیست. از پلانکتون‌ها و سخت‌پوستانی مثل میگوسانانِ mysid و نیز لارو ماهی‌ها تغذیه می‌کنند. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/caspiansea/Syngnathus-abaster.html