زبان برادری؛ چگونه دیگران را صدا بزنیم

8,586
در بسته‌ آموزشی زبان عربی به نام «زبان برادری» جمله‌های کاربردی و ارتباطی زبان عربی به ساده‌ترین روش آموزش داده می‌شود، تا زائران پیاده روی اربعین بتوانند ارتباط خوبی با سایر زوار و موکب‌داران عرب‌زبان برقرار کنند. در این فرصت درباره ضمائر عربی سخن گفته می‌شود.
pixel