پلنگ هم که باشی جلو جماعت سگ های وحشی کم میاری!

1,767
یا مهدی(عج) 17.7 هزار دنبال کننده

سعید محدثی

1 سال پیش
قدرت توی تعداد هست
pixel