اجرا سقف وافل درگیلان. رشت. سقف وافل

629
اجرا سقف وافل درگیلان. رشت. توسط گروه مهندسی. معماری آذرگشب برای کاهش 30درصدی هزینه در هرسقف 09112355603 مهندس آذرگشب
tbligh.show 13 دنبال کننده
مسخره باز
%66
کارگردان: همایون غنی زاده مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
مسخره باز
pixel