حامیان حیوانات ترکیه

281

موضوع: اعضای مجمع فعالان زیست محیطی کشور در ترکیه از اوضاع سگ ها می گویند. | حامیان حیوانات به عنوان پیشروان فرهنگ حیوان دوستی در ایران به شدت در حال ارتقا فرهنگ ایرانی هستند. | برای اطلاعات بیشتر به سایت رسمی انجمن حمایت از حیوانات و محیط زیست ایران مراجعه کنید: WWW.EAFWORLD.COM