داغترین‌ها: #گزارش سالانه آپارات

بازاریابی به زبان ساده 14- وظایف مدیر فروش- پرویز درگی

825
TMBA 52 دنبال‌ کننده
پرویز درگی معلم بازاریابی، وظایف مدیران فروش را در این قسمت از سلسله مباحث بازاریابی به زبان ساده بیان می کنند و مدیران فروش را مسئول ارتقای کمیت و کیفیت فروش می دانند. عالم عامل عاشق باشید
TMBA 52 دنبال کننده
pixel