دکتر غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

207
اینکه فولاد مبارکه نیازمندی‌های خود را بومی‌سازی کرده، محصول همبستگی است که باعث افتخار است و در شرایط تحریم بیش از پیش به این همبستگی و در کنار هم بودن نیازمندیم.
pixel