دستبند شوکر ، روی دست اعضای شورا ! /فیلترشکن19

4,581
در نوزدهمین قسمت فیلتر شکن به رئیس شورای شهر پیشنهاد دادیم که برای اعضا دستبند شوکر دار تهیه کند.!
pixel