تنها شده (فارسی -عربی) | سید محمد الحسینی

524
وحید
وحید 5.3 هزاردنبال‌ کننده

تنها شده با نوای سید محمد الحسینی | شعر عربی : مقداد الهمدانی - شعر فارسی : إبراهیم سنائی

وحید
وحید 5.3 هزار دنبال کننده