جذابیت‌های کشور آذربایجان

189

سفر به آذربایجان به یکی از علایق جدید جهانگردان سراسر جهان تبدیل شده است چرا که آذربایجان علاوه بر طبیعت زیبا و دلفریب، دارای فرهنگ و آداب و رسومی تماشایی است که ریشه در عقاید ملی و مذهبی ، تاریخ کهن و تمدن غنی مردم این سرزمین دارد.

همگردی
همگردی 6.1 هزار دنبال کننده