ناهنجاری کلاس lll | دکتر قریشی

27
Some class lll dental cases are due to spacing and proclination of lower incisors. In this cases opening the bite and space closure in the lower arch can result in normal occlusion. در بعضي بيماران كلاس ٣ مشكل فاصله و جلو بودن دندان هاي پايين است در اين بيماران بايت پلن خلفي و بستن فضاهاي پايين كمك به ايجاد اكلوژن نرمال مي كند www.drsaeedghorashi.com
drsaeedghorashi 11 دنبال کننده
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel