شاخص پیشرفت علمی ایران

722
722 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

این برنامه اشاره به جایگاه و رتبه زیر 20 ایران در مسائل مختلف علمی، اقتصادی، سبک زندگی و ... دارد که در فضای گرافیکی به صورت موشن گرافیک دو بعدی به ارائه اطلاعات و آمار می پردازد. شاخص پیشرفت علمی ایران در چهل سالگی