ریاضی هشتم - چند ضلعی ها - مساحت

527
استاد مسعود بیگدلی
استاد مسعود بیگدلی 163 دنبال‌ کننده

در این ویدئو نوع خاصی از محاسبه ی اشکال نامتعارف را خواهید آموخت.