لایف کوچینگ و دلایل نیاز افراد به (لایف کوچ) مربی زندگی

157
یک مربی زندگی با استعداد به شما کمک می کند توانایی خود را باز کنید و با شما کار می کند تا یک برنامه عملی ایجاد کنید که شما را قادر به دست یابی به اهداف شما می کند . با توجه به چالش های مردم در زندگی ، مربی(کوچ) زندگی در حوزه های ذیل به شما کمک می کند : 1- احساس گم شدگی در زندگی 2- تعویق و اهمال کاری در کارها 3- نداشتن زمان 4- ترس 5- استرس و ...
pixel