شهید غلامحسین عزتی

24
لحظه ای از اعزام پاسدار شهید غلامحسین عزتی به جبهه
pixel