آموزش ثبت تخفیف جدید و ویرایش فروشگاه و تخفیف

60

در صورتی که تخفیف فعال شما به پایان رسیده و میخواهید تخفیف جدیدی ثبت نمایید و یا میخواهید فروشگاه خود را ویرایش و یا تخفیف خود را تغییر بدهید میتوانید مراحل را همانند ویدیو انجام دهید www.babz.ir

Babz Application
Babz Application 1 دنبال کننده