آموزش طراحی سنگ ساده بصورت ذهنی در ۴ مرحله

7,851
چه طراحی سنگ و صخره چه هر مدل دیگری مرحله اولیه ساده سازی شکل و فرم است، در مقاله طراحی پایه یا طراحی مبتدی هم گفتیم طراحی پایه ۹ بخش دارد، شکل و فرم جز این بخش ها هستند. منظور از ساده سازی شکل و فرم در طراحی سنگ این است که سنگ یا صخره ای که می‌خواهید طراحی کنید، به کدام یک از حجم های هندسی مکعب، استوانه، کره، هرم و یا ترکیب حجم ها می‌توانید ساده سازی کنید.
طراحی روشن 1 هزار دنبال کننده
pixel