خطوط تلفن همراه کشور از ۱۱۵ میلیون عبور کردند

57

شبکه خبر- 20 مرداد 98- 11:00| تعداد خطوط فعال تلفن همراه تا پایان سه ماهه ی اول سال جاری، بیش از ۱۱۵ میلیون است که ضریب نفوذ را به بیش از ۱۳۹ درصد می رساند.

پایشگری
پایشگری 1.1 هزار دنبال کننده