نیاز به یک میلیون شغل در سال داریم

27
شبکه دو- 15 مهر 98- 20:30 | مجری: چرا آمار اشتغال زایی دولت با نرخ بیکاری نمی خواند؟ سخنگوی دولت می گوید طبق گزارش‌های مرکز آمار پارسال ۸۴۴ هزار شغل ایجاد شده. آقای ربیعی درباره اینکه چرا آمار ها ملموس نیست هم گفته این دیگه تقصیر بیکاری نهفته است که از چند دهه پیش به ارث مانده است. – علی ربیعی، سخنگوی دولت: «نیاز ما با توجه به پنجره جمعیتی که داریم، سالانه بیش از یک میلیون شغل است. آمار بنده متکی بر آمار مرکز آمار ایران است.»
پایشگری 1.8 هزار دنبال کننده
pixel