پاسخ کارگزاری آگاه درباره مشکل سایت معاملات در بورس

405
پاسخ کارگزاری آگاه در مورد مشکل پایین آمدن سامانه معاملات آنلاین این کارگزاری در بورس
آلیپ 1.3 هزار دنبال کننده
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel