کامیون تبلیغی چند طلبه جوان

759
759 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

تبلیغ دین به شیوه ای نامعمول ولی جذاب... این حکایت چند طلبه جوان است که از فرصت این شبهای رمضان برای تبلیغ دین اسلام استفاده می کنند... / کامیونی در شهر به حرکت می افتد که سرنشینان آن چند جوان طلبه و روحانی می باشند... مقصد یکی از اماکن تفریحی شهر... کامیون که به مقصد می رسد با چند تغییرات ساده تبدیل به یک صحنه می شود...