قسمت 10 ، فصل دوم ؛ « آن سوی داستان » - جواد مقصودی

200

7239- نام کتاب: خاطرات جواد مقصودی/نویسنده: فاطمه نظری کهره/ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی/معرفی کتاب:این کتاب اطلاعات سودمندی از وقایع دهه 1330 و فعالیت های «گروه شیعیان»(که راوی خود ازاعضای شورای مرکزی آن بوده است وتاکنون اطلاعات کمی درباره ی آن منتشر شده است)در اختیار پژوهشگران تاریخ انقلاب اسلامی می گذارد.ایشان خاطرات نسبتاً جامعی از آغاز نهضت امام خمینی،دوران تبعید و وقایع مربوط به این دوره ارائه داده اند/میهمانان برنامه: جواد مقصودی ، فاطمه نظری.