نقش سازمان ملل در کشتار ۸۰۰۰ مسلمان بوسنی چه بود؟

79

این روزها سالگرد یک قتل عام تمام عیار است؛ قتل عامی که مسلمانان مثل بیشتر موارد، قربانی آن بوده‌اند. ماجرا به حدود ۲۲ سال قبل بر می‌گردد. https://www.tasnimnews.com/fa/media/1396/04/19/1460333/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-8000-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

AparTube
AparTube 2.2 هزار دنبال کننده