کارگاه تجربه گردشگری از کرمان تا سمنان-قسمت پنجم

126
اولین کارگاه تجربه کمیسیون گردشگری، فرش و صنایع دستی اتاق بازرگانی کرمان در تاریخ 11 شهریور با حضور محمد جهانشاهی و با عنوان گردشگری از کرمان تا سمنان برگزار شد. محمد جهانشاهی فعال حوزه گردشگری و دارای مدرک دکتری حرفه ای مدیریت عالی گردشگری است .جهانشاهی هم اکنون مشاور گردشگری شهردار کرمان و سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری است و به عنوان مدیر کل اداره میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان و معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان نیز فعالیت نموده است.
pixel