برخورد ناشایست ماموران شهرداری با یک دستفروش در اردبیل

632
زنگ تفریح 86.9 هزار دنبال‌ کننده
تصاویر منتشر شده از برخورد با یک دستفروش در اردبیل در فضای مجازی منتشر شده که شهرداری در این راستا توضیح داد.شهرداری اردبیل اعلام کرد: تصویر برخوردِ شدید و کتک زدن یک دستفروش به دست مأمورانِ این سازمان، مربوط به چهار سال قبل است.سرپرست شهرداری اردبیل با ردِ درستیِ تصویری که در برخی شبکه های اجتماعیِ در فضای مجازی منتشر و اداعا شده که مربوط به برخوردِ امروزِ (۱۳ شهریور) مأموران شهرداری اردبیل با یک دستفروش است گفت: این تصویر که امروز در یکی از کانال های خبریِ استانی در فضای مجازی منتشر شده، مربوط به چهار سال گذشته است که راننده سد معبرِ شهرداری به دلیلِ برخوردِ ناخوشایندِ با آن دست فروش، همان زمان توسط شهردارِ وقتِ اردبیل اخراج شد. ماجرای کتک زدن دستفروش در اردبیل خلیل احمدیان تأکید کرد: شایعه سازی یا انتسابِ اخبارِ قدیمی و کذب به یک سازمان یا نهادِ دولتی و غیردولتی جرم است و مدیران وکاربرانِ شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، نباید بدونِ اطلاع از درستی یا نادرستی یک تصویر یا عکس و خبر، به انتشارِ آن اقدام کنند
زنگ تفریح 86.9 هزار دنبال کننده
pixel