اسطوره مقاومت

150
کارگردان:حمیدرضا یاحسین گو / نویسنده:حمیدرضا یاحسین گو / فیلم بردار:فاقد فیلم بردار / تدوین گر:حمیدرضا یاحسین گو / بازیگران:فاقد بازیگر / شهر:زنجان / پایه:یازدهم
pixel