نگاهی به چری تیگو ۷ جدید مدیران خودرو

5,286

مدیران خودرو به تازگی از نسخه جدید چری تیگو ۷ رونمایی کرده. تغییرات این ماشین نسبت به نسخه قبلی زیاد نیست و بیشتر تغییرات مربوط به امکانات و طراحی داخلی این ماشین بودند.