داغترین‌ها: #اربعین

ترسیم تصویر اتوبوس با استفاده از ابزارهای مختلف در Adobe Illustrator

31
سکانس 16- ترسیم تصویر اتوبوس با استفاده از ابزارهای مختلف در Adobe Illustrator کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده اشنایی با پنل Gradient برای ایجاد شیب رنگی و ایجاد طیف رنگی انجام تنظیمات Gradient  ایجاد تصویر برداری اتوبوس
pixel