الشیخ جیل صادق الاشعری ـ موضوع: مرگ ناگهانی ـ ترجمه فارسی

323
الیشخ جیل صادق الاشعری یکی ازعلماء اهلسنت وجماعت موضوع: مرگ ناگهانی زیرنویس:فارسی کاری ازکانال ماموستاجاسم کرکوکی درتلگرام t.me/mamostajasm وکانال رسمی ماموستاهای اهلسنت کردستانHD درآپارات ویوتیوب
pixel