خداحافظ فرمانده

410

به مناسبت چهلمین روز درگذشت جانباز بسیجی مرحوم نادر فرد قره لر(فرمانده بسیج پایگاه شهید عشرتی)