سفالگری لالجین همدان HD

5,792
دوربین شما تهیه کننده: حنیف شهپرراد کارگردان: مسعود سلطانی ارج تصویر بردار: فرزاد وفایی تدوین گر: ابراهیم اصغری تولید شبکه مستند سال 1394
pixel