نسخه GT3 EVO لامبورگینی هورکان معرفی شد

100

طراحی بروز شده ، بهبود کنترل ، افزایش ایمنی ، کارایی و آیرودینامیک از ویژگی های نسخه GT3 EVO هورکان جدید است . وب سایت برقع borqe.ir/car

خودروتست
خودروتست 163 دنبال کننده