آیفون +7 کالبدشکافی کامل قطعات داخلی

402

iPhone 7 Plus Teardown آی فیکس ایت تقدیم میکند

Pooria Hallaj
Pooria Hallaj 81 دنبال کننده