آموزش اصول و فنون مذاکره

905
یکی از مهمترین موضوعاتی که متاسفانه توجهی به آن نمی شود اصول و فنون مذاکره است که باید در آن حتما یک دسته از ویژگی ها و پارامترهایی را بدانید و طبق آن ها عمل کنید...مهمترین ویژگی هر کسب و کاری داشتن تکنیک مذاکره است که نیازمند پیش نیاز هایی از جمله روانشناسی و... می باشد.(آکادمی قبضه جهت آموزش و پیشبرد اهداف و مشاوره در کنار شماست... 09125281952)
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
%94
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: یک ساعت و 3 دقیقه
آقازاده - فصل 1 قسمت 2
pixel