تاریخ انتقادی هنر و رویکرد های نو / دکتر کامبیز موسوی اقدم

48
ACADEMYHONARSHAMSE
ACADEMYHONARSHAMSE 38 دنبال‌ کننده

از دهه ی 1970 به این سو، و به موازات شکل گیری جنبش های هنری معاصر، رویکردهای انتقادی به تاریخ هنر کلاسیک رواج یافته اند. شاید امروز نتوان از هنر معاصر فارغ از مطالعه ی این تحولات در عرصه ی تاریخ هنرِ دهه های اخیر سخن گفت. در این درسگفتارها قصد داریم به شناسایی رویکردهای انتقادی و چالش های پیشِ روی آنها در تاریخ هنر معاصر بپردازیم. هدف این دوره، نه مرور تاریخ هنر معاصر، بلکه بررسی دگرگونی آن با توجه به نظریه های انتقادی نوین است.

ACADEMYHONARSHAMSE
ACADEMYHONARSHAMSE 38 دنبال کننده