صدای اذان به گوش فطرت انسان زیباست!

1,023

دختر بچه ای آمریکایی برای اولین بار صدای اذان را می شنود عکس العمل فطری او دیدنی است ... در ادامه دکتر آزاده فر استاد موسیقی از تجربه شنیدن صدای اذان صبح در اورشلیم را نقل می کند که برای یک بانوی آلمانی رخ می دهد...ندایی که او را به خود می خواند و سرانجام او را مسلمان می کند

جام جمکران
جام جمکران 848 دنبال کننده