مصاحبه با مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم دکتر غلامرضا باهر

287
مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با برنامه‌ریزی دقیق توانسته دغدغه علم‌آموزی را در جامعه برطرف کند و متقاضیان به‌راحتی می‌توانند در این دانشگاه تحصیل کنند.
pixel