ضرورت توجه و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم - شیراز

478
بخشی از برنامه گام دوم شبکه فارس با حضور جناب دکتر علیرضا صدرا استاد دانشگاه.
pixel