نقاشی با ماسه خانم فاطمه عبادی در حرم امام رضا علیه السلام

8,415

خانم فاطمه عبادی (برگزیده مسابقه عصر جدید) در حرم امام رضا علیه السلام با ماسه هنرنمایی کرد

pixel