ابوالقاسم جراره داوطلب انتخابات مجلس یازدهم شد

407

ابوالقاسم جراره با حضور در فرمانداری بندرعباس به جمع داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی پیوست

pixel