مارمولک موزه

78

این قسمت مارمولک موزه ... مجموعه انیمیشن کودک نی‌نی و دادا با تمرکز بر گروه سنی الف و ب سعی دارد تا با بیان کودکانه و همراه با طنز مسائل آموزشی را به این گروه سنی منتقل کند

ninodada
ninodada 1 دنبال کننده