نخستین روز رزمایش اقتدار97 نیروی زمینی ارتش در منطقه عمومی نصرآباد اصفهان

242
دیدیش؟
دیدیش؟ 1.5 هزار دنبال کننده