نمک خوردن و نمکدان شکستن ترامپ علیه فرانسه

354

درست چند روز پس از پذيرايي گرم رئيس جمهور آمريکا و همسرش در نُرماندي، ترامپ «جنگ تجاري جديدي» را عليه فرانسه در حوزه نوشيدني آغاز کرد.

پارس تودی
پارس تودی 368 دنبال کننده