آموزش صدها هنرجو هاشور ابرو، فیبروز و میکروبلیدینگ

701
افتخار می کنم به آموزش صدها هنرجو در داخل و خارج از کشور در یک سال گذشته آکادمی نیلوفرانه از زبان نیلوفر قیومی مدرس میکروبلیدینگ و میکروپیگمنتین با مدرک رسمی از سازمان فنی حرفه ای کشور و tap traning انگلستان
pixel