رژه پیروزی نیروهای مسلح روسیه

997

تبریز امروز: رژه نیروهای مسلح روسیه در یاد بود پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر ارتش نازی که از سال 2017 در روز 9 ماه می در میدان سرخ مسکو انجام می گیرد. www.tabriz-emrooz.ir --- پایگاه خبری تبریز امروز

تبریز امروز 123 دنبال کننده
pixel