تیراندازی با کمان زنبورکی - Crossbow Shooting deluxe

1,079

شبیه ساز تیراندازی با کمان زنبورکی، شما در این بازی باید سعی کنید بیشترین امتیاز را بیاورید. تیرانداز شما در فواصل 10 تا 100 متری انجام خواهد گرفت و برای هر فاصله 10 تیر به شما داده خواهد شد. دانلود از ایران اپس: http://iranapps.ir/app/com.leonidshkatulo.crossbowshootingd

ایران اپس
ایران اپس 783 دنبال کننده