آموزش مصاحبه شغلی و استخدامی (قسمت سوم)

4,259
زمان و مکان در مصاحبه شغلی چه معنایی دارد؟ چه کسی مخاطب ما در مصاحبه شغلی است؟ چگونه یک مصاحبه شغلی تاثیرگذار داشته باشیم؟ چه کاری قبل از مصاحبه شغلی باید انجام داد؟ مطالب کاملتر در وبسایت صنایع بیست http://www.sanaye20.ir
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel