جلسه پانزدهم ، سیری در نهج البلاغه ، آقای رحیمی

188
شرح و تفسیر خطبه 81 و 82 نهج البلاغه ( جلسه دوم ) ، معنای زهد و توصیف دنیا فایل صوتی : http://almenhaj.com/MHR/NAHJ/015_1398.09.27.mp3 گروه فرهنگی المنهاج www.almenhaj.com
المنهاج 174 دنبال کننده
pixel