مهاجرت به استرالیا - محاسبه حقوق و دستمزد در استرالیا

175

چند قدم تا استرالیا فاصله داری؟ یکی از خدمات سامانه ویزا چک محاسبه حقوق و دستمزد در شهرهای استرالیا می باشد. در این خدمت اطلاعات متقاضی اخذ و با توجه به استانداردهای حقوق و بانک های اطلاعاتی کاری در استرالیا بررسی و نتیجه آن طی ایمیل به کاربر اعلام میگردد. در این فایل اطلاعات کاملی از حقوق به صورت ساعتی، هفتگی، ماهانه و سالانه و پاداش و اضافه کاری، مالیات، بیمه، کمسیون و ... با توجه به شرایط هر متقاضی ارائه میگردد. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت سامانه ویزا چک مراجعه نمایید.

pixel